Pyelonefrit

Pyelonefrit

Pyelonefrit, idrar yoluyla böbreklere kadar ulaşmış bakterilerin neden olduğu irinli bir iltihaptır. Bu üst idrar yolu enfeksiyonu olarak ta tanımlanır. Akut ve kronik seyirli etkili olabilir. Böbrek pelvisiyle parankimini tutan enflamuar ve enfeksiyöz bir rahatsızlıktır. Daha çok proteus, E. coli ve klebsiella türleri etkili olur. Nadir olarak hematojen yolla yani kanla böbreğe ulaşabilirler. Bu rahatsızlıkta böbrek büyük ve ödemli halde olur. Kortikal ve subkapsüler küçük apse odakları bulunur. Akut pyelonefrit daha çok kadınları etkilemektedir. Bunu hazırlayan etkenler arasında üriner sistem taşları, üriner sistem anomalileri, diyabet, gebelik, üriner sistemde olan katater, stent gibi yabancı cisimler, ağrı kesici ilaç alışkanlıkları sayılabilir.

Akut pyelonefrit klinik belirtileri

Bu rahatsızlık hızlı bir seyir göstererek, halsizlikle beraber akut bir hastalık tablosu oluşturur. Hastada genel durum bozukluğu hakim olabilir. Vücutta titremeyle birlikte ateş 38 derecenin üzerine çıkar. Kostovertebral alanda devamlı olarak künt bir ağrı olur. Toplayıcı sistemde mukozada enfeksiyon bulunur. Fiziki muayenede burada duyarlılık belirlenir. Bununla birlikte hastada bulantı ve kusma görülür. İdrarla ilgili yakınma ve pyuri eşlik eder.

Akut pyelonefrit tanısı

Hastanın fiziki muayenesi yapıldıktan sonra, hemogramda sedimantasyon ve lökositoz artışı tespit edilir. Tedaviden önce idrar ve kan kültürü alınır. Bazı vakalarda kan üre azotu, kreatinin değerleri normal, total böbrek fonksiyonları bozulmamış olabilir. Tam idrar tahlili sonuçlarında pyuri, bakteriüri, lökosit silindirleri , hafif proteinüri ve farklı derecelerde hematüri belirlenir. Ayırıcı tanı koymak ve komplike eden faktörlerin belirlenmesi için radyolojik incelemelerin yapılması önemlidir. Çekilen direkt üriner sistem grafisinde obstrüksiyona sebep olan taşlar belirlenebilir, böbrek sınırlarının daha geniş olduğu tespit edilir. İVP böbrek sınırlarının genişliğini belirler. Rahatsızlık ciddi seviyelere geldiyse, nefrogram zayıf, kaliksler dolmamış olarak belirlenebilir. Ultrason tetkikinde böbrekte olan ödem, taş ve dilatasyon belirlenebilir. Rahatsızlığın renal apse ve perinefrik apseden ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Bu konuda ultrasonografi yardımcı olabilir.

Akut pyelonefrit komplikasyonları

Hastalığın erken dönemde tanısının konulması ve tedavi edilmesiyle komplikasyonlar en aza indirilebilir. Görülebilecek en ciddi komplikasyon septisemi ve şok tablosudur. Otoimmün bozukluğu ve diyabeti olanlarda amfizematöz pyelonefrite dönüşme söz konusu olabilir. Böbrekte taş oluşması ve pyonefrozda komplikasyonlar arasında yer alır. Hastalık yetersiz tedavi edildiğinde kronik böbrek yetersizliğine neden olabilir.

Akut pyelonefrit tedavisi

Ciddi bir rahatsızlık olduğundan hastaların yatak istirahati yapması gerekir. Hastadan kan ve idrar örneği alınarak, antibiyotik tedavisine başlanır. Bu sırada tedaviye verilen yanıt takip altına alınır. Kültür sonuçlarına göre, tedaviye yön verilir. Hastanın sıvı alımı arttırılır, ağrı için ilaçlar verilir, bulantı ve ateş için uygun ilaçlar kullanılır. 48-72 saat içinde bir yanıt alınamadığında, hastanın yeniden değerlendirilmesi ve komplike eden faktörlerin belirlenmesi gerekir.

Kronik pyelonefrit

Bu rahatsızlık genellikle çocukluk döneminde başlayarak, erişkinliğe kadar devam eder. Gelişmekte olan böbrekler etkilenerek, polar alanlarda skar oluşmaya başlar. Böbrek kapsülü soluk olur, parankimde çökükler olur. Çocukluk döneminde reflü varlığı durumunda 4 yaşına kadar sağlama kalan böbrekte skar gelişimi olmaz. Fakat daha önce skarlı olan böbrek varsa, reflü böbrekte tahribat yapar. Akut pyelonefrit gibi benzer belirtiler vardır. Hastada akut enfeksiyon bulunmuyorsa, semptomlar daha azdır. Yorgunluk, kilo kaybı, bel ve yan ağrıları, ateş, tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları yaygın olarak görülür. İleri aşamada hipertansiyon, azotemi, anemi oluşabilir. Kronik pyelonefrit tanısı konulan hastalara medikal tedavi uygulanmaktadır. Hastada reflü, taş, anatomik bozukluklar varsa cerrahi tedavi uygulanabilir. Hastalar yakından takip edilmeli, bol sıvı almaları sağlamalı ve yatak istirahati yapmaları sağlanmalıdır.

Son Güncelleme : 15.04.2021 01:15:30
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Aybeg - 15.04.2021 01:15:30
Pyelonefrit ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Pyelonefrit Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Pyelonefrit"
Tedavisi nerede yaziyor
Isimsiz . 16.10.2017
CEVAP YAZ
İdrar Yolu Enfeksiyonu
İdrar Yolu Enfeksiyonu
İdrar yolu enfeksiyonu, özellikle kadınlarda sıkça rastlanılan bir sorundur. Çoğu zaman aşırı ağrı ve bazı sıkıntılara yol açabilir. Bazen kendiliğinden geçeceği gibi, bazen de doktorun reçete ile vereceği antibiyotik tedavisi yeterli olmaktadır. ...
Kum Dökme
Kum Dökme
Kum dökme, fosfat, oksalat, ürat ve sistin kristallerinin idrar içine erimeden atılmaları durumunda kristalüri yani kum dökme gerçekleşir. İdrarın içeriğinde bulunan ve eriyen kalsiyum oksalat, erime özelliği olmayan kalsiyum oksalat tuzları haline d...
İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
İdrar yolu enfeksiyonu bitkisel tedavi yöntemleri kullanılarak, tedavi edilebilir. Özellikle kış aylarında oldukça sık olarak görülen bu rahatsızlık, sağlığı etkilemekte ve antibiyotik kullanımını zorunlu kılmaktadır. Rahatsızlık sürekli olarak tekra...
İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir
İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir
İdrar yolu enfeksiyonu, daha çok bayanlarda görülmesine rağmen erkeklerinde sorunu olmayı başarmış bir hastalıktır. Özellikle hastalığın peşinden getirdiği ızdırap da çabası. İdrar yolları, kanal, mesane ve böbreklerden meydana gelir. Burada mesa...
İdrar Yolu Enfeksiyonu İlaçları
İdrar Yolu Enfeksiyonu İlaçları
İdrar yolu enfeksiyonu ilaçları, İdrar kültüründe, idrarda laboratuvar ortamında 1ml'de 100 000'den fazla bakteri bulunduğu zaman enfeksiyon söz konusudur. Bazı ilaçlar, mesane kas kasılmasını azaltır. İlk basamak olarak farmakolojik ajanlardır. Bazı...
İdrar Dansitesi
İdrar Dansitesi
İdrar dansitesi, bu kelime İngilizce density kelimesinden üretilerek dilimize giren bir kelimedir. Dansite kelimesinin anlamı kalınlık, sıklık ve yoğunluk olarak tanımlanmaktadır. İdrar dansitesi neticelerindeki SG değeri alınan idrarın dansitesini y...
İdrar Yaparken Yanma
İdrar Yaparken Yanma
İdrar yaparken yanma, şeklinde ortaya çıkan idrar yollarındaki iltihaplanma olan sistit, kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. İhmal edildiğinde kronikleşen, böbrekler ve mesanede kalıcı hasarlara yol açabilen bir sorundur.Kadınlar ...
İdrar Yolu İltihabı
İdrar Yolu İltihabı
İdrar yolu iltihabı, oldukça fazla rastlanılan ve en çok kadınları etkileyen bir rahatsızlık türüdür. Görülen kişilerde ağrı ve sızı hissine neden olabilen bu sorun çoğu kez kendiliğinden geçebilirken, bazı durumlarda da antibiyotik kullanılması ...
İdrar Kokusu
İdrar Kokusu
İdrar kokusu, idrar vücuttan atılan bir atık olarak vücudun aynası niteliğindedir. İdrar sadece toksinleri ve fazla suyu vücuttan atan bir sıvı olarak görülmemelidir. İdrarın rengi kadar, kokusunun olması hastalıkların habercisi olarak kabul edilir. ...
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu 5 yaşına gelinceye sıklıkla rastlanan bir hastalıktır. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu mesanede meydana geliyor ise buna sistit adı verilir, eğer böbreklerde oluşuyorsa o zaman da piyelonefrit adını alır. İdrar ...
İdrar Kültürü
İdrar Kültürü
İdrar kültürü, idrar yollarında iltihaplanmaya ve enfeksiyona neden olan mikrobun belirlenmesini sağlamaktadır. Kadın ve erkekte farklı yollarla idrar kültürü örneği alınmaktadır. İdrar Kültürü İçin İdrar Örneği Kadın Ve Erkeklerde Nasıl Alı...
Erkekte İdrardan Kan Gelmesi
Erkekte İdrardan Kan Gelmesi
Erkekte İdrardan Kan Gelmesi, kanlı olarak gelen idrarın rengi barındırdığı kan miktarına oranla açık pembeden başlayarak koyu kırmızıya kadar değişiklikler gösterebilir. Bu değişikliklere göre kanlı olarak gelen idrarın rengi genellikle bulanıktır. ...

 

İdrar Yolu Enfeksiyonu
Kum Dökme
İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir
İdrar Yolu Enfeksiyonu İlaçları
İdrar Dansitesi
İdrar Yaparken Yanma
İdrar Yolu İltihabı
İdrar Kokusu
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu
İdrar Kültürü
Erkekte İdrardan Kan Gelmesi
İdrar Yanmasına Ne İyi Gelir
İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi
İdrar Rengi
Erkeklerde İdrarda Yanma
Erkeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
Pyelonefrit
İdrar Kesesi Ameliyatı
İdrar Söktürücü
İdrardan Kan Gelmesi
İdrar Retansiyonu
İdrar Mikroskobisi
İdrar Yaparken Ağrı
İdrar Söktürücü Bitkiler
Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanı
İdrar Yanması
Popüler İçerik
İdrar Yanmasına Ne İyi Gelir
İdrar Yanmasına Ne İyi Gelir
İdrar yanmasına ne iyi gelir? İdrar yanma tedavisinde doktorlar daha çok antibiyotik tedavisini uygun görmektedir. İdrar yolunda oluşan iltihabı kurut...
İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri, alt ve üst idrar yollarında olmasına göre farklı belirtiler verebilir. Bu enfeksiyon idrar yollarının belli bir bö...
Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Bu enfeksiyon daha çok bağırsakta bulunan bakterilerin idrar yoluna bulaşıp,...
İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi
İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi
İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi uygun ilaçlarla yapılmalıdır. Antibiyotiklerin uzun süre kullanımı ya da idrar yolları için uygun olmayan ilaçların ku...
İdrar Rengi
İdrar Rengi
İdrar Rengi, İdrar analizi, çok uzun yıllardır vücuttaki sırları ortaya çıkaran bir yöntemle oluşmuştur. Çünkü vücudunuzdaki sirkülasyon halindeki bir...
Erkeklerde İdrarda Yanma
Erkeklerde İdrarda Yanma
Erkeklerde idrarda yanma susuzluktan kaynaklanan bir hastalık türüdür. Erkeklerde idrarda yanma genellik le yaz ayların da daha çok oluşur ağrılı ve s...
Erkeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
Erkeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarında çeşitli etkenler yüzünden meydana gelebilir. Toplumda yaygın olarak kadınları etkilese de, erkekle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İdrar Yolu Enfeksiyonu
Kum Dökme
İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir
İdrar Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021